vrijdag , 7 oktober 2022
Breaking news
Home » Continuity (page 10)

Continuity

Gertjan Breij, Managing Director bij DKV Euro Service Benelux, over de DKV BOX EUROPE

Noordwijk, 13.11.2017. Vertrouwen goed, maar controle is beter. Dat geldt ook bij de aanschaf van een Europees inzetbare tolbox (EETS-box). Gertjan Breij, Managing Director bij DKV Euro Service Benelux, zet uiteen welke vragen vervoerders eerst de revue moeten laten passeren om ook op lange termijn klaar te zijn voor Europabreed tolafrekenen.             Gertjan, vervoerders willen …

Read More »

Remitrans opens new EFTCO cleaning station in Ninove

Brussels, 30 October 2017 – Haulage company Remitrans in the Belgian region of East-Flanders has opened a new EFTCO cleaning station at Pamelstraat, Ninove; its place of establishment. The station provides two lines, (a food line and a non-food line) for tanker cleaning, complemented by a separate line for external cleaning. This elaborate infrastructure makes Remitrans unique in the region. …

Read More »

Remitrans ouvre une nouvelle station de lavage EFTCO à Ninove

Bruxelles, le 30 octobre 2017 – La société de transport est-flandrienne Remitrans a ouvert une nouvelle station de lavage EFTCO sur le site de son siège d’exploitation, situé Pamelstraat à Ninove. La station possède deux lignes (une alimentaire et une non alimentaire) destinées au nettoyage des camions-citernes. Elle dispose également d’une ligne séparée pour le lavage externe. Grâce à son infrastructure complète, …

Read More »

Remitrans opent nieuw EFTCO reinigingsstation in Ninove

        Brussel, 30 oktober 2017 – Oost-Vlaams Transportbedrijf Remitrans heeft in zijn uitbatingszetel aan de Pamelstraat in Ninove een nieuw EFTCO reinigingsstation geopend. Het station heeft twee lijnen (een foodlijn en een non-foodlijn) voor de reiniging van tankwagens. Daarnaast is er een aparte lijn voor externe reiniging. Met deze uitgebreide infrastructuur is Remitrans uniek in de regio. …

Read More »

The future is now (fin) : DKV et son rôle de gestionnaire de mobilité numérique

Une série de blogs sur les transports en 2030 par Gertjan Breij, directeur général de DKV Euro Service Benelux The future is now : l’avenir, nous y sommes déjà. De nouvelles innovations numériques perturbent le secteur des transports. Le consommateur en tant qu’individu devient de plus en plus puissant. Pour les nouvelles générations Y et Z, l’économie partagée est une …

Read More »

The future is now (slot): DKV als digitale mobiliteitsmanager

Blogserie over de transportsector anno 2030 door Gertjan Breij, Managing Director DKV Euro Service Benelux   The future is now: de toekomst is nu al begonnen. Nieuwe, digitale innovaties hebben een disruptieve werking op de transportsector. De individuele consument wordt steeds machtiger. Voor de nieuwe generaties Y en Z komt de deeleconomie als tweede natuur. Milieu wordt een kostenpost. Dit …

Read More »

The future is now (final): DKV as digital mobility manager

Blog series on the transport industry by 2030 by Gertjan Breij, Managing Director DKV Euro Service Benelux The Future Is Now: the future has already started now. New, digital innovations are having a disruptive impact on the world of transport. Individual consumers are becoming increasingly powerful and influential. The sharing economy comes as a second nature to the youngest generations, …

Read More »

The Future is Now (3) | Environment turning into a cost item

Blog series on the transport industry by 2030 by Gertjan Breij, Managing Director DKV Euro Service Benelux Although in the Netherlands trucks account for only 3% of all vehicles on the road, they account for road traffic emissions in the amount of 18% (CO2) and 40% (NOx). Goods transport will continue to grow, as appears from the ‘National Market and …

Read More »

The Future is Now (3) | L’environnement va devenir un poste de coût

Une série de blogs sur les transports en 2030 par Gertjan Breij, directeur général de DKV Euro Service Benelux Aux Pays-Bas, les poids lourds ne représentent que 3% du trafic global sur les routes, mais ils produisent 18% (CO2) à 40% (oxydes d’azote) des émissions dues au trafic routier. Les transports de marchandises vont continuer à prendre de l’ampleur, d’après …

Read More »

The Future is Now (3) | Milieu wordt een kostenpost

Blogserie over de transportsector anno 2030 door Gertjan Breij, Managing Director DKV Euro Service Benelux In Nederland maken vrachtwagens maar 3% uit van het totaal aantal voertuigen op de weg, maar zijn verantwoordelijk voor 18% (C02) tot 40% (NOx) van de uitstoot van wegverkeer. Het goederenvervoer zal blijven toenemen, blijkt uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse die minister Melanie Schultz …

Read More »
Call Now Button