zondag , 21 april 2024
Breaking news
Home » Continuity » The Future is Now (3) | Milieu wordt een kostenpost

The Future is Now (3) | Milieu wordt een kostenpost

Blogserie over de transportsector anno 2030 door Gertjan Breij, Managing Director DKV Euro Service Benelux

In Nederland maken vrachtwagens maar 3% uit van het totaal aantal voertuigen op de weg, maar zijn verantwoordelijk voor 18% (C02) tot 40% (NOx) van de uitstoot van wegverkeer. Het goederenvervoer zal blijven toenemen, blijkt uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse die minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in mei 2017 naar de Tweede Kamer stuurde. We kunnen er niet langer omheen, het duurzaamheidsvraagstuk, met hieraan gerelateerd het klimaatakkoord van Parijs, waarin Nederland zich indirect committeert aan een reductie van C02-emissies met 40-50% in 2030, die de transportsector de komende decennia drastisch zal veranderen.  

Lokale productie

Nieuwe disruptieve technologieën (Lees hier deel 2 hierover) maakt dat het mogelijk wordt om productietechnieken te standaardiseren en om wisselende producten afwisselend en in kleine series te maken.  Dit wordt versterkt door bijvoorbeeld de opkomst van 3D printen. Combineer dit met een toenemende vraag naar duurzame oplossingen vanuit de consument én de groei van de deeleconomie, mede ingezet door Generaties Y en Z (Lees hier deel 2 hierover) en het resultaat is dat een belangrijk deel van de toekomstige productie zal verschuiven naar de stad: dicht bij de gebruikers. Meer en meer goederen worden lokaal geproduceerd, over korte afstanden vervoerd, gedeeld, gerepareerd en na gebruik weer ingezameld. De impact voor de transportsector is evident: er zal meer ruimte ontstaan voor bedrijven die excelleren in de zogenaamde ‘last mile’ en voor specialistische (duurzame) mobiliteitsoplossingen.

 

Milieu wordt een kostenpost

Het is evident dat de transport- en logistieke sector haar bijdrage zal moeten leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit gebeurt mede door het gebruik van alternatieve brandstoffen en het vervangen van de vloot met e-auto’s en e-trucks. Zo mocht ik in mei dit jaar aanwezig zijn bij de introductie van de eerste 44-tons elektrische vrachtwagen ter wereld bij Boonstra Transport. Bij DKV zien we een gestage toename van het aantal bedrijven dat kiest voor de DKV CARD CLIMATE. Met deze kaart kunnen DKV klanten hun CO₂-emissies met 100 procent compenseren. Toch vragen de ambitieuze doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs om nog ambitieuzere maatregelen. De recente aankondiging van de kilometerheffing voor het vrachtvervoer zou dus niet moeten verbazen. Milieu wordt een kostenpost. Er figureren ipv fluctueren verschillende bedragen per ton C02-uitstoot: Nederlandse klimaatexperts pleiten voor een prijs van €90 tot €100,- per ton C02, maar uit onderzoek van Stanford University lijkt een prijs van $220,- per ton C02 beter te spatie terug passen.[1] Maak eens een berekening hoeveel ton C02 uw bedrijf uitstoot en wat dit bij bovenstaande emissiekosten betekent. Simpelweg de kosten doorberekenen naar uw klanten is, mijns inziens, geen goed antwoord op deze kostenstijging. De consument zal uiteindelijk zelf duurzamere – en goedkopere – keuzes maken.

De EU als belangrijke driver

Wordt er op landelijk politiek niveau momenteel gesproken over een kilometerheffing voor het vrachtvervoer, de ontwikkelingen die de EU voorstaat om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving gaan verder dan dit. De EU heeft al in 2013 een aantal ‘urban mobility’ prioriteiten gedefinieerd die de transportsector blijvend zullen veranderen. Veel nadruk ligt er in deze plannen op het stedelijke gebied: low-noise, low-emission en met ‘freight consolidation areas’. Dit laatste zien we praktijk al toegepast worden, maar dan vanuit de markt zelf. Zo hebben de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam onlangs hun logistieke krachten gebundeld en laten ze toeleveranciers voortaan alle spullen afleveren bij een hub buiten de stad. Het aantal ritten moet op die manier van 30.000 worden teruggebracht naar 750. Uiteindelijk wil de EU al in 2030 in de belangrijkste stedelijke centra C02-vrije ‘City Logistics’ realiseren[2].

 

DKV Euro Service als duurzame mobiliteitspartner

In deze discussie neemt DKV Euro Service ook haar verantwoordelijkheid. Zo bieden wij als partner op het gebied van mobiliteit diensten die onze klanten helpen met het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Denk hierbij aan de eerder genoemde DKV CARD CLIMATE en de DKV CARD +CHARGE. Met deze hybridekaart bieden wij onze klanten de mogelijkheid om stroom te laden. Ons hoofdkantoor in Ratingen staat tot ver buiten de regio bekend als voorbeeldgebouw op het gebied van duurzaamheid. Wij gebruiken geothermische energie (aardwarmte) en voorzien hiermee voor een significant deel in onze warmte vanuit een hernieuwbare energiebron. Daarnaast compenseren wij sinds 2013 alle CO₂-emissies. Wat ik nog belangrijker vind in onze rol als duurzame mobiliteitspartner is dat wij graag samen werken met onze klanten aan innovatieve oplossingen die de wereld vergroenen. Dit doen we mede door middel van de Eco Performance Award, één van de belangrijkste onderscheidingen voor innovatieve, in de praktijk beproefde, duurzaamheidsconcepten in het commerciële goederentransport in Europa. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan bijzonder duurzaam opererende ondernemingen, en ik zou het fantastisch vinden als deze award in 2018 wordt uitgereikt aan een Belgisch of Nederlands bedrijf.

[1] https://www.klimaatplein.com/de-maatschappelijke-kosten-van-klimaatverandering

[2] http://slideplayer.com/slide/4696294/

Check Also

Laat DKV uw btw- en accijnsrestitutie voor u afhandelen

Bent u bezig om het afgelopen jaar af te sluiten? Waarschijnlijk bent u dan veel …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Call Now Button