vrijdag , 19 juli 2024
Breaking news
Home » Compliance » De weg naar de DKV Box Europe – Deel 1 van 3 : EETS in een notendop

De weg naar de DKV Box Europe – Deel 1 van 3 : EETS in een notendop

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar is het jaar van die ‘ene tolbox voor heel Europa’. Dit omdat de effecten van Richtlijn 2004/52/EG van de Europese Unie, die zorgt voor interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Europese Unie zichtbaar worden in de praktijk. In deze blog in het kort alle feiten over EETS op een rijtje.

 

Wat is EETS?

EETS staat voor European Electronic Toll Service en is gebaseerd op richtlijn 2004/52/EG van het Europees parlement en beslissing 2009/750/EC van de Europese Commissie, met als doel het harmoniseren van de verschillende tolheffingssystemen voor het wegverkeer binnen de Europese Unie. De belanghebbenden van EETS zijn enerzijds de tolheffende instanties, die namens een lidstaat de infrastructuur beheren en tol innen voor het gebruik van dit netwerk en anderzijds de aanbieders van de apparatuur en diensten waarmee vervoerders gebruik kunnen maken van het netwerk en hiervoor kunnen betalen. Dankzij EETS zullen vrachtvervoerders uiteindelijk kunnen beschikken over één interoperabel kastje waarmee alle Europese tolbetalingen afgehandeld worden.

 

Hoe werkt EETS precies?

EETS omvat richtlijnen voor zowel individuele landen als verstrekkers van tolkastjes. Als aan deze richtlijnen is voldaan, voldoen betrokkenen aan de EETS-verordening. Voor de lidstaten die ‘EETS-compliant’ willen zijn –  wat overigens niet verplicht is –  betekent dit onder andere dat de tolkosten moeten worden berekend binnen een vastgesteld technisch kader, wat inhoudt dat de tol geheven moet worden op basis van afstand, zoals GPS-tol of via RFID-transponders, en niet op basis van tijd, zoals een tolvignet. Ook moeten landen voldoen aan de implementatie-eisen van de richtlijn, zoals het oprichten van een register voor de in het land gevestigde EETS-aanbieders en EETS-toldomeinen. Ook verstrekkers van tolkastjes moeten voldoen aan een aantal richtlijnen, zoals één contract, één OBU en één factuur. Voor deze partijen betekent dit onder andere dat ze één interoperabele tolbox moeten ontwikkelen die geschikt is voor de verschillende technologieën die gebruikt mogen worden door de lidstaten, te weten GNSS en DSRC én dat zij zich moeten registeren om te worden erkend als EETS-provider.

 

 

 

 

 

 

 

 

De stand van zaken in april 2018: welke landen zijn EETS-ready?

België, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en de A4 in Polen zijn ‘EETS-ready’. Dit betekent dat het voor de verstrekkers van EETS-compliant tolkastjes nu al – of vrij binnenkort –  mogelijk is om met een interoperabele EETS-tolbox tolheffingen te betalen. Omdat er in Duitsland en Polen vanuit de tolproviders nog geen sprake is van een verbindende toezegging tot toepassing van de EETS-verordening, is het nog niet zeker wanneer tolregistratie en -afrekenen met een EETS-OBU voor deze landen kan worden aangeboden. Bij DKV verwachten we wél dat de landen die nog niet EETS-ready zijn uiteindelijk wel de EETS-verordeningen zullen gaan toepassen.

En Nederland?

Nederland heeft wél voldaan aan de implementatie-eisen van de richtlijn, zoals het kunnen registreren van EETS-aanbieders die in Nederland woonachtig zijn (registratie in land van vestiging). Er is ook een register opgericht voor in Nederland geregistreerde EETS-aanbieders en EETS-toldomeinen, welk register evenwel leeg is. De twee operationele tolverbindingen die Nederland kent – de Westerscheldetunnel en de Kiltunnel – kwalificeren onder de huidige EETS-richtlijn niet als EETS toldomeinen. Daarnaast kent Nederland het Eurovignet. De huidige Nederlandse coalitie heeft verder in het regeerakkoord opgenomen dat zij zich committeert aan het heffen van tol (rekeningrijden) op basis van afstand versus de huidige manier van afrekenen op basis van tijd. De precieze invoeringsdatum is echter onzeker en zelfs misschien niet vóór 2023.

 

De stand van zaken in april 2018: welke aanbieders zijn EETS-ready? 

Er zijn verschillende leveranciers die voldoen aan de criteria ‘één box, één contract, één factuur’, die EETS-gecertificeerd zijn of hun box afnemen bij een gecertificeerde EETS-provider. Deze partijen bieden nu al – of zeer binnenkort – een interoperabele box voor de hele EU aan. Zo kunt u zich binnen enkele weken registreren voor onze uniforme tolbox, de DKV BOX EUROPE. Feit is wél dat er binnen deze groep boxen worden aangeboden die qua technische specificaties (zeer) van elkaar verschillen. Daarom is het belangrijk dat u, naast dat u zich ervan verzekerd heeft dat de partij waarmee u in zee gaat EETS-compliant is, kijkt of de (technische) specificaties van de box ook in de toekomst volstaan. Hierover in een volgende blog meer.

Check Also

Laat DKV uw btw- en accijnsrestitutie voor u afhandelen

Bent u bezig om het afgelopen jaar af te sluiten? Waarschijnlijk bent u dan veel …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Call Now Button