vrijdag , 19 juli 2024
Breaking news
Home » Wat heeft DKV Euro Service met groener rijden?

Wat heeft DKV Euro Service met groener rijden?

Door Gertjan Breij, managing director DKV Euro Service

Op 16 april jongstleden lanceerde Elske van de Fliert, grondlegger van het ‘CO2 afslankprogramma® voor wagenpark en mobiliteit’ haar nieuwste boek ‘Groener rijden in een maand’ met drie interactieve online boekpresentaties. Het boek geeft praktische oplossingen en een structuur om, voor elk type wagenpark, een plan te maken en uit te voeren voor groener, schoner en slimmer rijden. Omdat dit boek tot stand is gekomen in samenwerking met DKV Euro Service, mocht ik hierbij aanwezig zijn. Maar waarom ondersteunt DKV Euro Service, leverancier van mobiliteitsdiensten zoals brandstofkaarten, tolbetalingen en BTW-restitutieprogramma’s dit boek – en dus groener rijden? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat duurzaam opereren nu en vooral op termijn resulteert in een positief bedrijfsresultaat. Met andere woorden, duurzaamheid en tegelijkertijd het borgen van de ondernemingsdoelstellingen zoals omzet en marge. En dat is precies waar iedereen bij DKV zich dag in, dag uit, voor inzet. We willen, door middel van slimme mobiliteitsoplossingen en diensten, bedrijven helpen met het verbeteren van hun bedrijfsresultaat. In deze blog leg ik uit waarom duurzaamheid één van de vier belangrijkste pilaren is waar een bedrijf wat zich voorbereidt op de toekomst naar moet kijken.

Waar staan bedrijven vandaag de dag? In een veranderende en onzekere wereld. Bedrijven hebben te maken met veranderende wetgeving, die naast beperkend ook richtinggevend kan zijn. Denk hierbij aan de CO2-reductiedoelstellingen van -15% in 2025 en -30% in 2030 voor de transportsector. Ambitieuze doelen die we niet alleen kunnen bereiken door het aanschaffen van voertuigen die op elektra of biogas rijden. Bedrijven hebben daarnaast te maken met technologische ontwikkelingen die het productie- en fabricageproces drastisch zal wijzigen. Digitale initiatieven en oplossingen worden in elke branche steeds belangrijker. Denk hierbij aan platooning, maar ook aan interconnectiviteit binnen de supply chain, 3D printing, robotica en Internet of Things. Ten slotte moeten bedrijven ook rekening houden met demografische, geopolitieke en sociaal maatschappelijke veranderingen. Hoe werven we jonge mensen? Hoe houden we dit talent vast? Wat is de sociaal-maatschappelijke impact op ons aankoopgedrag en bestelproces. Wat betekent dit voor aanvoer en distributie naar de eindgebruiker doordat 3D printing en robotica een meer dominante rol gaan vervullen? Hierdoor zou de hele maakindustrie naar randstedelijke gebieden kunnen verhuizen, wat zorgt voor een grote verschuiving van supply chains wereldwijd en onze afhankelijkheid van de maakindustrie in het buitenland vermindert, een trend die sowieso misschien versneld wordt tijdens of door het Coronavirus en recente geopolitieke spanningen.

Nou hoor ik je denken, ik ken de trends, maar wat betekent dit nou voor mijn bedrijf? In mijn ogen betekent dit vooral: veel positieve kansen. Maar ook de kans om achterop te raken en de figuurlijke boot te missen. Een randstedelijke maakindustrie bijvoorbeeld betekent minder internationale transportbewegingen en meer lokale transportbewegingen. Digitalisering van mobiliteitsdiensten zal de transportwereld nog efficiënter maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de PortXchange applicatie van de Rotterdamse Haven, een gezamenlijk platform voor informatie-uitwisseling rond port calls via een PortXchange dasbhoard of rechtstreeks gekoppeld met de eigen systemen van de gebruiker. Al dit soort zaken zorgen dat jouw bedrijf moet mee veranderen. Doe je dat niet, dan loop je het risico om achterop te raken.

Visie 2030

Voorbereiden op de toekomst dus, en anticiperen op alle eerder geschetste veranderingen. De centrale vraag hierbij is: hoe zorg ik ook over 10 jaar nog steeds voor omzet- en winstmaximalisatie? Wat is mijn ‘visie 2030?’ In mijn ogen helpt een actiegericht plan op vier belangrijke, met elkaar verweven, gebieden hierbij: milieu & efficiency, people, digitalisering en (andere) bedrijfsmodellen. Wat is jouw doel op het gebied van energietransformatie en CO2 reductie voor 2030? Hoe ga je dit realiseren? Dit is weer afhankelijk van de bedrijfsmodellen die je nastreeft en de samenwerkingsvormen die je aangaat. Blijf je investeren in internationaal transport of ga je ook kijken hoe je kunt inspringen op de lokale supply chains? Wanneer ga ik deze investeringen inzetten, rekening houdend met feit dat de lokale maakindustrie er (nog) niet is, in 2030 een elektrisch voertuig de helft kost van een fossiel voertuig, en de beschikbaarheid in alternatieve brandstoffen nu nog niet is waar dit zou moeten zijn (iets waar DKV overigens veel in investeert). Welke processen en systemen kan ik nu al digitaliseren, en welke processen en systemen zou ik moeten ontwikkelen om mijn ‘visie 2030’ te realiseren? Hoe zorg ik dat ik het juiste (digitale) talent aan boord krijg? Hoe krijg ik de organisatie überhaupt mee? Deze ‘Visie 2030’ met doelen op het gebied van mensen, duurzaamheid, digitalisatie en bedrijfsmodellen wordt de leidraad voor jouw organisatie, van toekomstvisie tot actiegerichte maatregelen voor de komende jaren. 

Op het moment dat je dit plan maakt zul je al snel ontdekken dat duurzaamheid helemaal geen kostenpost hoeft te zijn. Integendeel.  Duurzaamheid is zo nauw verweven met de andere drie pilaren (mensen, digitalisatie en bedrijfsmodellen) die uitmaken hoe jouw bedrijf er in 2030 uitziet, dat je zult zien dat de maatregelen die je neemt op dit gebied uiteindelijk bijdragen aan een positief bedrijfsresultaat. Jong digitaal talent wat nodig is voor het realiseren van de maatregelen die je wilt nemen op het gebied van digitalisering zal eerder aangetrokken zijn tot een ‘groene’ organisatie dan een ‘donkerbruine of zwarte’. Of je nu kiest voor een internationaal of lokaal bedrijfsmodel, de Total Cost of Ownership voor een groene vloot zal over enkele jaren lager zijn dan een vloot die rijdt op fossiele brandstof. En ga zo maar door. En dat is de belangrijkste reden dat we dit boek van Elske van de Fliert van harte ondersteunen. Het past bij onze eigen visie 2030, waarbij verdere verduurzaming en digitalisatie een belangrijke rol speelt. Daarnaast is het boek fantastisch geschreven, met duidelijke oplossingen en een structuur om plannen te maken en uit te voeren. Een structuur die niet alleen toegepast kan worden op duurzaamheid, maar ook op de drie pilaren mensen, digitalisering en bedrijfsmodellen. Kortom, het boek zal iedereen helpen die zijn of haar organisatie wil helpen voorbereiden op de toekomst.

Wil je meer informatie over groener rijden met DKV Euro Service, kijk dan hier: www.dkv-euroservice.com/nl/diensten/tankpas/dkv-card-tankpas-service/dkv-card-charge/

Meer informatie over het boek ‘Groener Rijden in 1 Maand’ vind je hier: www.co2afslankprogramma.nl/

Call Now Button