vrijdag , 19 juli 2024
Breaking news
Home » Continuity » Verdienen met accijns: Frankrijk

Verdienen met accijns: Frankrijk

Door Gertjan Breij, Managing Director DKV EURO SERVICE Benelux B.V. in samenwerking met Kim Binnendijk, Refund Specialist, DKV EURO SERVICE Benelux B.V.

Accijnzen zijn verbruiksbelastingen die naast btw op benzine, dieselbrandstof en lpg worden geheven. Voor alle in de EU gevestigde transportondernemingen is het mogelijk om betaalde brandstofaccijnzen in België, Hongarije, Frankrijk, Italië, Slovenië en Spanje terug te vorderen. In dit artikel bekijken we de situatie in Frankrijk, waar het sinds januari 2000 mogelijk is om de accijns op diesel terug te vorderen. Dit gaat om serieuze bedragen. Voor vrachtwagens boven de 7,5 ton kan er in 2017 11,42 eurocent per liter diesel worden teruggevorderd. Voor bussen met meer dan 8 zitplaatsen 15,42 eurocent per liter diesel. Dit zijn interessante bedragen, want voor een volle dieseltank is accijnsbedrag dat in aanmerking komt voor restitutie als snel meer dan 100 euro.

De betaalde Franse accijnzen worden gerestitueerd via de Franse douane. Dit proces is niet het meest eenvoudige. Zo verloopt de communicatie in het Frans en worden er diverse bewijsstukken gevraagd, van kopieën van facturen en kentekenbewijzen tot kilometerstanden en bankverklaringen. Heeft u de restitutieformulieren eenmaal ingevuld en verzonden, dan is een klein hiaat voldoende om een aanvraag af te wijzen. Dat is de belangrijkste reden dat veel bedrijven kiezen voor een tussenpersoon voor het afhandelen van accijnsrestitutieverzoek in Frankrijk. Let er in dit geval wel op dat u maximaal maar één partij kunt machtigen dit proces voor u te verzorgen. Wij adviseren onze klanten altijd om voor een bewezen partij te kiezen voor de teruggave van accijnzen (en eventueel ook btw). Dit met name omdat het restitutieproces niet alleen complex, maar ook langdurig is. In Frankrijk duurt de afhandeling van een teruggaafverzoek tussen de 6 en 12 maanden, en een afwijzing omdat er bijvoorbeeld een kentekenbewijs ontbreekt zal dit proces onnodig verlengen. Dit kan, helemaal als het om hoge bedragen gaat, uw cashflow negatief beïnvloeden.

Het teruggaveproces voor Frankrijk in het kort

Voor Frankrijk geldt dat een restitutieverzoek uiterlijk 2 jaar na transactiedatum voor 31 december wordt ingediend. Je kunt in theorie dus tot 3 jaar terug claimen. Wordt er binnen uw onderneming veel getankt in Frankrijk dan kunt u er het beste voor kiezen om per tijdvak van 6 maanden de accijnzen terug te vragen (vaker is niet mogelijk). Ook is het belangrijk te weten dat tankbeurten die op de facturen niet aan een specifiek voertuig kunnen worden toegekend zijn uitgesloten van terugbetaling.

Voor de teruggave van de accijnzen heeft u de volgende bewijsstukken nodig:

  • Bevestiging te claimen periodes
  • Kopie van de facturen (inclusief adres en SIREN nummer van het tankstation)
  • Kopieën van de voertuigregistraties
  • Kopieën van eventuele huur-/leasecontracten
  • Kilometertabel
  • Een originele bankreferentie brief / bankverklaring

Kiest u voor een tussenpersoon die voor u de restitutie gaat verzorgen dan heeft u ook een Franstalige volmacht nodig. Werkt u met verschillende fuel card aanbieders, dan heeft u per aanbieder een ‘Avis de Stock’ nodig, een speciale verklaring.

Zijn alle stukken compleet dan zal uw tussenpersoon u over het algemeen een factuur sturen voor de servicefee, en na betaling van deze factuur zal het restitutieverzoek worden verzonden. De Franse douane beoordeelt het verzoek en retourneert gemiddeld 6 – 12 maanden later de betaalde accijnzen op uw eigen bankrekening. De teruggaaf verloopt dus nooit via uw tussenpersoon.

Alles onder één dak

DKV Euro Service biedt naast hun fuel card & tolservices ook de mogelijkheid om btw- en accijnsrestituties volautomatisch en per halfjaar te verzorgen. Bij DKV Euro Service hoeft u als u gebruikmaakt van DKV Fuel Cards, na uw registratie voor de btw- en/of accijnsteruggave alleen nog maar de kilometerstanden door te geven. Voor elk land, dus ook voor Frankrijk, heeft DKV Euro Service refund experts in dienst die in nauw contact staan met de betreffende overheden om een vlotte afhandeling te bevorderen. Door te kiezen voor één partij voor zowel uw fuel cards, tolbetalingen als accijns/btw restituties bespaart u tijd en administratieve lasten, bent u compliant en zorgt u voor continuïteit en kostenbeheersing.

Check Also

Laat DKV uw btw- en accijnsrestitutie voor u afhandelen

Bent u bezig om het afgelopen jaar af te sluiten? Waarschijnlijk bent u dan veel …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Call Now Button