maandag , 4 maart 2024
Breaking news
Home » Continuity » De toekomst van de OBU – één uniforme EETS-compliant tolbox voor Europa

De toekomst van de OBU – één uniforme EETS-compliant tolbox voor Europa

Het heffen van tol is niets nieuws. Van vroege Germaanse stammen is bekend dat zij reizigers bergpassen lieten passeren in ruil voor een financiële tegemoetkoming. Maar, waar in het verleden de manier waarop een land de wegen financiert bepaalde of er tol geheven werd, zien we de afgelopen jaren dat een toenemend aantal EU-landen besluit tot het heffen van tol specifiek voor vrachtvervoer. Tot de jaren ‘90 werden deze tolbetalingen voldaan via de aanschaf van een vignet, of door het betalen van tol bij tolpoortjes. Vanaf het begin van de jaren’90 zijn deze betaalmethoden in rap tempo vervangen voor elektronische afrekensystemen.

 

 

 

 

 

 

Kenmerkend voor dit proces is dat elke EU-lidstaat voor zijn eigen elektronische tolsysteem koos, met als resultaat dat geen van deze systemen compatibel zijn met elkaar. De belangrijkste twee systemen zijn de DSRC-systemen (Dedicated Short Range Communications), die werken op basis van RFID-techniek, en het GNSS-systeem (Global Navigation Satellite System), waarbij wordt gewerkt met GPS-techniek. Voor een aantal congestieheffingen en voor specifieke trajecten, zoals de Blankenburg tunnel, is gekozen voor tolheffing op basis van kentekenherkenning. Tenslotte wordt er in sommige landen gewerkt met elektronische vignetten, waarbij het kenteken en de geldigheidsperiode worden ingevoerd in een database.

De toenemende wildgroei van On Board Units in vrachtwagens gecombineerd met het feit dat elektronische tolbetaling vaak niet optioneel maar verplicht is, maakt dat er een situatie is ontstaan die met de invoering van elke nieuwe elektronische tolheffing onwerkbaarder wordt. Elk kastje moet geïnstalleerd worden, voor elk kastje moet een account geopend worden, en elk kastje moet uiteraard correct werken. Dit leidt tot inefficiëntie, extra kosten en frustratie. Dit hebben we recentelijk gezien bij de invoering van de Belgische tol in 2016.

Voor DKV Euro Service is deze wildgroei aan elektronische systemen, elk met een bijbehorende On Board Unit, al jarenlang een aandachtspunt. Gertjan Breij, Managing Director voor de Benelux: “Als we onze klanten zorgeloos de weg op willen laten gaan, moet dit systeem eenvoudiger en simpeler. De afgelopen jaren hebben wij dit enerzijds getracht te realiseren door zoveel mogelijk elektronische afrekensystemen onder te brengen in één goed werkende OBU, de DKV BOX SELECT. Anderzijds heeft DKV intensief bijgedragen aan de discussies rondom EETS (European Electronic Toll Services).” EETS is een richtlijn van het Europees Parlement uit 2009, waarbij men per oktober 2012 interoperabiliteit voor elektronische tolbetalingen wilde realiseren. Deze deadlines zijn herhaaldelijk niet gehaald, omdat ze strandden op de strenge EU-voorschriften en randvoorwaarden die op veel plekken onverenigbaar leken.

 

 

 

 

 

 

Toch is men de laatste jaren op gebied van de gemeenschappelijke technische oplossingen dichter bij elkaar gekomen, en zijn er praktijkproeven uitgevoerd om een uniforme tolbox mogelijk te maken. Dit maakt dat één Europees inzetbare tolbox (EETS-box) steeds dichterbij komt. Zo zal DKV Euro Service in 2018 de DKV BOX EUROPE introduceren. Deze box is voorzien van hybride draadloze technologie en kan daarmee tolsystemen op basis van zowel DSRC (Dedicated Short Range Communications) als GNSS (Global Navigation Satellite System) registreren en afrekenen. In eerste instantie voor de Belgische, Duitse, Oostenrijkse, Poolse en Franse tolsystemen, gelijktijdig of kort daarna ook voor de tolsystemen van Italië, Portugal, Spanje en Hongarije. Op middellange termijn moet men met de DKV BOX EUROPE alle Europese tolheffingen voor gebruik van wegen, tunnels en bruggen kunnen afrekenen “Deze DKV BOX EUROPE voldoet aan de allerlaatste eisen van alle EU-lidstaten en kan daarmee straks in heel Europa worden gebruikt. De box voldoet ook al aan alle technische specificaties voor pan-Europese tolbetalingen, in tegenstelling tot veel van de huidige boxen op de markt. Zo voorkomen we dat de DKV BOX EUROPE na aanschaf toch weer moet worden ingeruild,” vertelt Gertjan Breij, Managing Director DKV Euro Service Benelux. “Daarnaast heeft de DKV BOX EUROPE alle toegevoegde waarde al in huis om toekomstige taken aan te kunnen, zoals uitvoerige analyse van voertuigdata.”

Check Also

Laat DKV uw btw- en accijnsrestitutie voor u afhandelen

Bent u bezig om het afgelopen jaar af te sluiten? Waarschijnlijk bent u dan veel …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Call Now Button