zaterdag , 20 april 2024
Breaking news
Home » Geen categorie » Beslissing EU Hof van Justitie van 28.10.2020 (zaak C-321/19) inzake Duitse tol

Beslissing EU Hof van Justitie van 28.10.2020 (zaak C-321/19) inzake Duitse tol

Geachte heer / mevrouw,

Op 28 oktober 2020 heeft het Hof van Justitie van de EU geoordeeld dat de hoogte van de Duitse tol op vrachtverkeer strijdig is met het Europees recht. Bij het vaststellen van de hoogte van tol op vrachtverkeer mogen conform de EU richtlijn uitsluitend kosten voor infrastructuur worden
ingecalculeerd. De Duitse bondsrepubliek heeft echter ook kosten voor verkeerspolitie meeberekend, hoewel deze geen kosten voor exploitatie van infrastructuur vormen.

De hoogte van de Duitse tol op vrachtverkeer is daarom in elk geval strijdig met het Europese recht, en wel afhankelijk van de mate waarin deze hoogte mede bepaald is door kosten voor verkeerspolitie (Beslissing EU Hof van Justitie van 28 oktober 2020, C‐321/19).

Voor ondernemingen die tol hebben betaald is er daarom nu de mogelijkheid om bij de Duitse bondsrepubliek een restitutieverzoek in te dienen. Hierbij kunnen de bedrijven minstens de component van het tolbedrag terugvorderen die de kosten voor verkeerspolitie heeft omvat.

Op grond van de huidige informatie komt deze neer op ten minste vier procent van de betaalde tolheffingen. Mogelijk zijn er ook nog aanvullende aanspraken. Om u als DKV klant in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheid uw vorderingen tot restitutie in te dienen, raadt DKV u aan om, al dan niet collectief, rechtshulp in de arm te nemen.

Buiten de bij u bekende vormen van collectieve hulp komt ook het BGL‐verbond met een aanbod voor betalers van Duitse tol. Dit verbond biedt hulp via een on‐line portaal waarop u uw vorderingen kunt indienen. U vindt het op www.mautzurueck.de.

Onderaan deze blog vindt u nog andere mogelijke partners waartoe u zich kunt wenden.

Belangrijk: Om uw vorderingen met terugwerkende kracht in te kunnen dienen, moet u zich houden aan de gerechtelijke termijnen die gesteld zijn ten aanzien van verjaring van uw aanspraken of een deel daarvan. Sommige verbonden hebben als uiterste termijn 04.12.2020 voor
het indienen van restitutievorderingen over 2017.

Met vriendelijke groet,
DKV EURO SERVICE

Andere aangesloten Europese verbonden voor hulp bij en controle van
vorderingen tot restitutie:
» AISÖ – Arbeitsgemeinschaft Internationaler Strassenverkehrsunternehmer Österreichs;
(Oostenrijk)
» AMÖ – Duitse bond voor meubeltransport en logistiek
» BWVL – (Bundesverband Wirtschaft Verkehr und Logistik e.V.; Duitse bond voor
vervoerseconomie en ‐logistiek
» CESMAD Bohemia (Tsjechië)
» CESMAD Slovakia (Slowakije)
» DSLV – Duitse bond voor vervoer en logistiek
» Febetra – Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke
Dienstverleners (België)
» UPTR – vertegenwoordigen en informeren Belgische Transport &
Logistieke ondernemingen (België)
» TLN – Transport en Logistiek Nederland (Nederland)
» UNTRR – Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (Roemenië)
» Diverse Poolse bonden

Check Also

Davy Van den Bossche est le chauffeur routier le plus passionné de Belgique

A 43 ans, l’hommer originaire de Flandre orientale remporte la troisième édition de l’événement Le …

3 comments

  1. Waar kan ik dan terecht, want dat staat er niet bij.

    Met vriendelijke groet,
    Abdoul

  2. Ik ga niet akkoord met het betalen van de extra kosten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Call Now Button