dinsdag , 18 juni 2019
Breaking news
Home » Cost management (page 2)

Cost management

The EETS-compliant toll box and the future (4): The adequate provider and technology geared to avoid risk

                  Toll management will change essentially, thanks to the digitalisation process that was set in motion under the Electronic European Toll System (EETS). We will eventually see one toll box for all Europe, you will be able to pay via just one bill and if you choose the correct provider you will …

Read More »

De EETS-compliant tolbox en de toekomst (4): De juiste leverancier en de juiste technologie om risico’s te vermijden

              Tolmanagement wordt dankzij de digitalisering die door EETS (Electronic European Toll Systems) in gang is gezet wezenlijk anders. Er komt één tolbox voor heel Europa, u kunt afrekenen met één factuur en als u kiest voor de juiste leverancier krijgt u op praktische wijze toegang tot  en inzicht in uw data. Wel raden …

Read More »

Check-list pour vous aider à choisir votre boîtier de télépéage EETS

                  Vous êtes sur le point de choisir votre boîtier de télépéage compatible EETS ? Nous avons composé une check-list qui vous aidera à faire un choix à l’abri des évolutions futures. La transparence des frais Les boîtiers EETS sont-ils commercialisés par un fournisseur certifié EETS ? Le fournisseur des boîtiers EETS …

Read More »

De EETS-compliant tolbox en de toekomst (3): Toegang tot rapportage & analytics

                Het digitaliseren van tolmanagement biedt, dankzij de invoering van EETS (European Electronic Toll System), meer voordelen dan alleen het vervangen van de grote verscheidenheid aan tolkastjes, vignetten en kaarten met één box en één factuur. In mijn vorige blog schreef ik dat er, dankzij de invoer van EETS-compliant tolboxen zoals de DKV …

Read More »

The EETS-compliant toll box and the future (3): Access to reports & analytics

                Thanks to the introduction of the European Electronic Toll System (EETS), digitalised toll management yields more benefits than just the substitution of a wide diversity of toll boxes, vignettes and cards for just one box and one bill. In my previous blog I wrote that the introduction of EETS-compliant toll boxes like …

Read More »

Checklist bij de keuze van uw EETS-tolbox

                Staat u op het punt een keuze te maken voor uw EETS-compliant tolbox? Wij hebben een handige checklist ontwikkeld die ervoor zorgt dat u een toekomstbestendige keuze maakt. Transparantie in de kosten – Zijn de EETS-boxen afkomstig van een gecertificeerde EETS-provider? – Maakt de leverancier van de EETS-boxen zijn beloften waar qua …

Read More »

De EETS-compliant tolbox en de toekomst (2): Premium online registratie en tolmanagement

                Fleet management loopt qua digitalisering niet voorop. Individuele leveranciers bieden hun services, zoals tol- en brandstofbetalingen, services voor onderweg, telematica of verzekeringen, vaak aan als losse silo’s. Dit betekent dat, zelfs in 2018, een fleet manager nog steeds omkomt in het papierwerk en verplicht werkt met verschillende systemen, online portals en databases. …

Read More »

The EETS-compliant toll box and the future (2): Premium online registration and toll management

                Fleet management is not a forerunner when it comes to digitalisation. Individual providers frequently offer services like toll and fuel payment, en route services, telematics or insurance in the form of separate components. Even in 2018 this means fleet managers who are still being buried under massive piles of paper and forced …

Read More »

De EETS-compliant tolbox en de toekomst (1): Kies voor de juiste technologische basis

                De eerste tolboxen geschikt voor heel Europa, ofwel EETS-compliant tolboxen, komen binnenkort beschikbaar. En u staat voor een keuze. Wij raden onze aan om deze laatste keuze niet alleen te baseren op de huidige situatie en huidige leveranciers. Het is belangrijk te evalueren wat de impact van uw keuze is voor de …

Read More »

The EETS-compliant toll box and the future (1): Go for the adequate technological basis

                The first toll boxes fit for use all over Europe, also known as EETS-compliant toll boxes, will become available soon. And you are faced with a choice. In this respect we recommend that you do not just base this choice on current conditions and current suppliers. It is important to assess the …

Read More »
Call Now Button